1. Uzupelnij ponizszy tekst .
W .... (kiedy?)... został wydany przez cesarza .... (jakiego?).... tak zwany edykt .... (nazwa?)...,który uznawał chrzescijanstwo za wiare legalna.Pod koniec IV wieku cesarz ...(jaki?)... wydał z kolei zakaz sprawowania wszelkich pogańskich kultów.Od tej pory chrzescijanstwoo ....(uznano jako?)............

2.Uporzadkuj chronologicznie (wpisujac kolejna cyfre arabska)nastepujace wydarzenia

rzady Teodozjusza Wielkiego .........................
zamordowanie w Idy marcowe Juliusza Cezara.................
Poczatek rzadow Oktawiana Augusta.........................
zburzenie Kartaginy..........................
Przejscie Haninibala przez Alpy......................
wprowadzenie edyktu mediolanskiego.....................

3.wyjasnij pojecia
Kultura hellenistyczna

Diadochowie

1

Odpowiedzi

2010-04-08T20:40:59+02:00
1.
W .... 313... został wydany przez cesarza .... Konstantyna Wielkiego.... tak zwany edykt .... mediolanski...,który uznawał chrzescijanstwo za wiare legalna.Pod koniec IV wieku cesarz ...Teodozjusz Wielki... wydał z kolei zakaz sprawowania wszelkich pogańskich kultów.Od tej pory chrzescijanstwoo ....stało sie religia panujacą w cesarstwie............

2.
rzady Teodozjusza Wielkiego .....5....................
zamordowanie w Idy marcowe Juliusza Cezara....4.............
Poczatek rzadow Oktawiana Augusta...........3..............
zburzenie Kartaginy...................2.......
Przejscie Haninibala przez Alpy.......1...............
wprowadzenie edyktu mediolanskiego...........6..........

3.
Kultura hellenistyczna- terminem tym określa się kulturę, która wykształciła się po podbojach Aleksandra Wielkiego. Była ona efektem osiedlania się Greków w nowych ośrodkach, do których przynosili własne tradycje i osiągnięcia, konfrontowane ze zdobyczami starych cywilizacji Bliskiego Wschodu. W wyniku rozpadu państwa Aleksandra powstawały wielkie monarchie i nowe społeczności. Wytworzył się nowy język grecki. Nowa kultura miała charakter elitarny i obejmowała przede wszystkim miasta i wyższe warstwy społeczne nowych państw.

diadochowie - dowódcy armii Aleksandra Macedońskiego, którzy bezpośrednio po śmierci Aleksandra Wielkiego podzielili między siebie jego imperium, tworząc kilka nowych monarchii hellenistycznych.