1.Oblicz liczbe moli glinu, jaka ulegnie reakcji z 15 molami tlenu.

2.Oblicz mase wodorotlenku sodu konieczna do zobojetnienia roztworu zawierajacego 20g kwasu siarkowego (VI).

3.Oblicz mase wodorotlenku sodu powstajaca w wyniku reakcji 50g sodu z woda.

1

Odpowiedzi

2013-06-20T12:36:19+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad 1

4Al + 3O2 ---> 2Al2O3

4mole Al ----- 3mole tlenu

xmoli Al ----- 15moli tlenu

x = 20moli Al

 

Zad 2

mH2SO4=98u

mNaOH=40u

2NaOH + H2SO4 ---> Na2SO4 + 2H2O

80g NaOH ----- 98g H2SO4

xg NaOH ------- 20g H2SO4

x = 16,3g NaOH

 

Zad 3

mNa=23u

mNaOH=40u

2Na + 2H2O ---> 2NaOH + H2

46g Na ----- 80g NaOH

50g Na ----- xg NaOH

x ≈ 87g NaOH