Napusz pełną formę czasownika : is lub has

1.Greg's helped Paula a lot ...........
2.Sally's listening to music ..........
3.Carol's forgotten to phone home .......
4.Tomek's spoken englisch all the time .....
5.Jack's havimg an ice cream .......
6.Paula's gone to bed ........
7.Ben's reading a new book ....

Zad.
Napisz po angielsku 5 zdań o wydarzeniach z kraju i ze świata z ostatniego tygodnia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:44:27+02:00
1. has
2. is
3. has
4. has
5. is
6. was
7. is
2 3 2