Czy ktoś mógłby przetłumaczyc mi to na j.angielki? Z góry dziękuje

Polska młodzież w wolnym czasie zarówno w dni powszednie, jak i w niedzielę ogląda telewizję. Ok. 90% ogółu młodzieży ogląda programy kilka razy w tygodniu lub codziennie. Tylko 3% stwierdziło, że w zasadzie nie ogląda TV. Młodzież ogląda przede wszystkim programy z bloku rozrywkowego, czyli wszelkiego rodzaju teleturnieje, talk show-y i oczywiście filmy.

2

Odpowiedzi

2010-04-08T19:44:26+02:00
Polish youth in his spare time, both on weekdays and Sunday watching television. Ok. 90% of young people watch programs several times a week or every day. Only 3% said they were not really watch TV. Youth programs watched mainly from the entertainment unit, which is all kinds of game shows, talk shows and, of course-y films.
2010-04-08T19:44:52+02:00
Poland young people in the free time both into weekdays, as well as on Sunday is watching TV. C 90 % is examining the whole of young people programs a few times during the week or every day. Only 3 % stated that in principle he wasn't examining the TV. Young people are watching programs above all from the block light, i.e. of all kinds television quiz shows, talcum powder show-y and of course films.