Napisz cząsteczkowe, jonowe i skrócony zapis jonowy równania reakcji zobojętnienia:
a) Ca(OH)2 + HCl -->
b)Mg(OH)2 + HNO3 --->
c)Ca (OH)2 + H2 SO4 --->
d) NaOH+ H3PO4 ---->
e)Ba (OH)2 + H3PO4 ------ >

napisz nazwy . np : kwas siarkowy + zasada sodowa
;) dziekiiiiiii !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:32:31+02:00
A)
wodorotlenek wapnia + dwie cząsteczki kwasu chlorowodorowego ---> chlorek wapnia + dwie cząsteczki wody
Ca(OH)₂ + 2HCl --> CaCl₂ + 2H₂O
Ca²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ ---> Ca²⁺ + 2Cl⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ ---> 2H₂O/:2
OH⁻ + H⁺ ---> H₂O

b)
wodorotlenek magnezu + dwie cząsteczki kwasu azotowego(V) ---> azotan(V) magnezu + dwie cząsteczki wody
Mg(OH)₂ + 2HNO₃ ---> Mg(NO₃)₂ + 2H₂O
Mg²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2NO₃⁻ ---> Mg²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ ---> 2H₂O/:2
OH⁻ + H⁺ ---> H₂O

c)
wodorotlenek wapnia + kwas siarkowy(VI) ---> siarczan(VI) wapnia + dwie cząsteczki wody
Ca(OH)₂ + H₂SO₄ ---> CaSO₄ + 2H₂O
Ca²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ ---> Ca²⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ ---> 2H₂O/:2
OH⁻ + H⁺ ---> H₂O

d)
trzy cząsteczki wodorotlenku sodu + kwas siarkowy(VI) ---> fosforan(V) sodu + trzy cząsteczki wody
3NaOH + H₃PO₄ ---> Na₃PO₄ + 3H₂O
3Na⁺ + 3OH⁻ + 3H⁺ + PO₄³⁻ ---> 3Na⁺ + PO₄³⁻ + 3H₂O
3OH⁻ + 3H⁺ ---> 3H₂O/:3
OH⁻ + H⁺ ---> H₂O

e)
trzy cząsteczki wodorotlenku baru + dwie cząsteczki kwasu fosforowego(V) ---> fosforan(V) baru + sześć cząsteczek wody
3Ba(OH)₂ + 2H₃PO₄ ---> Ba₃(PO₄)₂ + 6H₂O
3Ba²⁺ + 6OH⁻ + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ ---> 3Ba²⁺ + 2PO₄³ +6H₂O
6OH⁻ + 6H⁺ ---> 6H₂O/:6
OH⁻ + H⁺ ---> H₂O

POZDRAWIAM . ; - ))