Uzupełnij tekst, używając podanych czasowników w czasie past continuous lub past simple.
start think sing cook read sit take play decide shine run
When I left the house this morning it was a beautiful day. The sun ......... and the birds ........ I .......... not to go to university, and ......... on the bench in our front garden. A group of children .......... in the park across the road. I ....... a book out of my bag and started to read. I ........ happily when, at 10.15, it suddenly ........... to rain. The children all .......... home and I went back into the house where my mother ...... a chicken for dinner later that day. 'I .......... you were at university!' she said.

Popatrz na obrazki i napisz zdania, używając czasu past simple lub past continuous.
(na pierwszym obrazku widać dziewczynę która biega i pada deszcz)
(na drugim śpi chłopiec i dzwoni telefon)

Porszę o szybkie odpowiedzi, bo zadanie na jutro !!

1

Odpowiedzi

2010-04-08T19:54:59+02:00
When I left the house this morning it was a beautiful day. The sun was shining and the birds were sing. I decided not to go to university, and sat on the bench in our front garden. A group of children were playing in the park across the road. I took a book out of my bag and started to read. I was reading happily when, at 10.15, it suddenly started to rain. The children all ran home and I went back into the house where my mother was cooking a chicken for dinner later that day. 'I thought you were at university!' she said.


When she was walking, rain started to rain.
When he was sleeping, telephone rang.
20 3 20