Odpowiedzi

2009-11-03T16:59:28+01:00
Masa molowa węglanu sodu M=2x23+12+3x16=100g/mol
stężenie molowe=liczba moli/objętość: C=n/V z tego obliczamy n=CxV
1) n=0,1mol/lx 0,25l=0,025mola
następnie korzystamy ze wzoru: n=m/M i obliczamy masę m
m=nxM=0,025molax100g/mol=2,5g

2) obliczamy analogicznie
n=CxV=0,5 mol/l x 3l=1,5mola
m=1,5 mola x 100g/mol=150g