Odpowiedzi

2009-11-03T14:42:01+01:00
W większości krajów ceny produktów i usług systematycznie rosną.
Wzrost cen nazywamy inflacją i wyrażamy ją w procentach. Jeżeli na przykład inflacja wynosi 12% w skali roku ,to znaczy. że przeciętnie w ciągru roku ceny wzrosły o 12 %.
Największą w histori inflacją- hiperinflację- zanotowano w latach dwudziestych w niemczech. W 1923 roku inflacja tam była tak wielka, że ceny w restauracjach zmieniały się wtrakcie obiadu. Cena chleba mogła się zwiększyć w ciągu jednego dnia o 25 000%. Roczna inflacja wynosiła 30 miliardów procent. W listopadzie 1923 r. 1 dolar kosztował 4,2 biliona marek.


Ale nie jestem pewna czy o to chodziło..
Przepisałem z ks.
1 5 1
2009-11-03T14:46:30+01:00
Zbiorniki ze słodką wodą są w zdecydowanej mniejszości. Stąd też tak duże problemy z dostępem do wody pitnej w niektórych regionach świata. Co jednak warte podkreślenia, Światowa Organizacja Zdrowia zaznacza, iż problem braku wody, to najczęściej problem braku odpowiedniej infrastruktury, a nie wyjątkowo suchego terenu. W niektórych krajach, jak Kongo, miasto ma swobodny dostęp do wody pitnej, natomiast mieszkańcy wsi już nie.

My również musimy usprawnić i unowocześnić naszą infrastrukturę wodną. Jak mówi dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii – Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów Europy. Uważa on, iż Polska powinna rozwinąć systemy retencyjne wody oraz zadbać o jej jakość. Nadal bowiem w okolicach zbiorników wodny znajduje się wiele domów, w których szamba nie są odpowiednio uszczelnione, przez co nieczystości dostają się do wody.

Poziom wody w Polsce będzie się systematycznie obniżał. Mamy co prawda na naszym obszarze duże wahania w opadach (raz panuje susza, a raz zalewają nas deszcze), jednak tendencja jest ujemna.
2 3 2