Trzeba przetłumaczyć ten tekst
Not long ago people believed that in the future we would work less have more free time and be more relaxed. But sadly this has not happened. Today we work harder work longer hours, and are more stessed than ten years ago. We walk faster talk faster and sleep less than previous generations. And although we are obsessed with machines which save us time, we have less free time than our parents and grandparents had. But what is this doing to our health? An American journalist James Gleick in a new book, Faster the acceleration of just about everything says that people who live in cities are suffering from hurry sickness we are always trying to do more things in less time. As result our lives are more stressful. He says that if we don't slow down, we won't live as long as our parents. For most people faster doesn't mean better.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T19:55:29+02:00
Niedawno ludzie wierzyli, że w przyszłości będziemy pracować mniej, mieć więcej wolnego czasu i będziemy mniej zestresowani. Niestety tak się nie stało.Dziś pracujemy ciężej i dłużej, i stresujemy się bardziej niż dziesięć lat temu. Chodzimy szybciej i śpimy mniej niż poprzednie pokolenia. I mimo że mamy obsesję na punkcie urządzeń oszczędzających czas, mamy mniej wolnego czasu niż nasi rodzice i dziadkowie. Ale co to robi ze zdrowiem? Amerykański dziennikarz James Gleick w nowej książce, wzrost przyspieszenia praktycznie wszystkiego, mówi że ludzie którzy żyją w mieście chorują z pośpiechu i zawsze próbują zrobić więcej rzeczy szybciej. Przez to, nasze życie jest bardziej stresujące. Mówi, że jeśli nie zwolnimy, nie będziemy żyć tak długo jak nasi rodzice. Dla większości ludzi szybciej nie znaczy lepiej.
2010-04-08T20:00:14+02:00
Nie dawno temu, ludzie wierzyli, że w przyszłości będziemy pracowali mniej, mieli więcej wolnego czasu i będziemy bardziej zrelaksowani. Niestety, to się nie wydarzyło. Dzisiaj pracujemy ciężej, dłużej i jesteśmy bardziej zestresowani niż 10 lat temu. Chodzimy szybciej, mówimy szybciej i śpimy krócej niż poprzednie pokolenia. Mamy obsesję na punkcie maszyn, które oszczędzają nasz czas, mamy mniej wolnego czasu niż mieli nasi rodzice i dziadkowie. Co robi to z naszym zdrowiem? Amerykański dziennikarz , James Gleick w nowej książce "Faster the acceleration of just about everything says that people who live in cities are suffering from hurry sickness we are always trying to do more things in less time. As result our lives are more stressful" powiedział, że jeśli nie zwolnimy, nie będziemy żyli tak długo jak nasi rodzice. Dla wielu ludzi szybciej nie znaczy lepiej.