Gromadzę materiały

Czy w przyszłości wszyscy ludzie będą mówić jednym językiem?

Stwierdzenia:

1. Księga Rodzaju głosi: "Mieszkańcy całej Ziemi mieli jedną mowę i jednakowe słowa".
2. Próbę stworzenia języka uniwersalnego podjął na początku wieku wybitny językoznawca Ludwik Zamenhof. Wymyślił on nowy język - esperanto.
3. Współcześnie wszyscy ludzie żyjący na świecie używają w sumie 6000 języków.
4. Język jest najlepszym narzędziem przechowywania kultury.
5. Język decyduje o tożsamości narodów. Nieprzypadkowo w naszej historii wszystkie prześladowania były wymierzone w język polski. To on bowiem dawał najsilniejsze poczucie wspólnoty.

Przypuszczenia:

1. U źródeł dzisiejszych języków istniał jeden wspólny prajęzyk, którym mieli się posługiwać ludzie 100 tysięcy lat temu.
2. Postępujący rozwój mediów elektronicznych doprowadzi do naturalnej śmierci niektórych języków.
3. W najbliższych dziesięcioleciach ludzie będą dążyć do dwujęzyczności.
4. Dążenie do globalnego dialogu może okazać się ważniejsze niż pielęgnowanie narodowej odrębności.

I trzeba tutaj dopisać po 2-3 stwierdzenia i przypuszczenia w takim stylu jak powyżej. Prosiłbym żeby ktoś się zainteresował bo potrzeba mi na jutro.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T22:56:27+02:00
Nie,w przyszłości ludzie będą mówili wieloma językami,w większości będą to języki znane i popularne dla danego kraju
1 5 1