1. wyznacz podane wielkosci ze wzoru :
a) p = ri² R
b) p= u² / r R
c) f= mv² /r m,r
d) e= mv² /2 m
2 zadanie . przypomnij wymienione nizej wzory i wyznacz z kazdego z nich wszystkie wystepujące w nim wielkosc
a) wzór na pole prostokąta
b) wzór na pole kwadratu
c) wzór na pole trójkąta
d) wzór na obwód prostokąta
e) wzór na obwód kwadratu
f) wzór na pole trapezu
dzięki :)

1

Odpowiedzi

2010-04-08T19:57:57+02:00
Zad.2
a) wzór na pole prostokąta P = a*b
b) wzór na pole kwadratu P= a2
c) wzór na pole trójkąta P = 1/2 * a * h
d) wzór na obwód prostokąta obw = 2a + 2b
e) wzór na obwód kwadratu obw = 4a
f) wzór na pole trapezu P = (a + b)*h/2