Ułóż zdania z podanymi związkami, odwołując się do swojej wiedzy historycznej:
-wojna pustoszyła kraj -
-wojna przewalała się przez kraj -
-wojna wisiała na włosku -
-wojna odcisnęła ślad -

określenia wiążące się ze słowem wojna uporządkuj alfabetycznie w odpowiednich polach:

długoletnia,obronna,zacięta,narodowowyzwoleńcza,niebezpieczna,ciężka,sprawiedliwa,grożna,światowa,
domowa,krwawa,bezmyślna,straszliwa,bratnia,święta,nieustająca,podjazdowa,religijna,niszczycielska,
wyzwoleńcza,zaczepna,atomowa,partyzancka,otwarta,podstępna,zwycięska


OKREŚLENIA OCENIEJĄCe??:
Przez kogo lub w imię czego, w jakim zakresie prowadzona?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T21:51:54+02:00
Wojna pustoszyła kraj bezbronnych ludzi.
Przez bezbronny kraj przewalała się wojna
Dziś na zebraniu nadzwyczajnym byliśmy o włos-ek od wojny
Wojna odcisneła ślad na bezbronnych ludziach
3 2 3