W pewnym bloku są 3 klatki schodowe. W klatce A mieszkają 62 osoby, w klatce B 54 osoby, a w klatce C 44. Średnia wieku mieszkańców tych klatek wynosi odpowiednio 28 lat, 32 lata, 54 lata. Jaka jest średnia wieku mieszkańców całego bloku.

1

Odpowiedzi

2010-04-08T20:02:33+02:00
Chyba tak
62*28=1736
54*32=1728
44*54=2376
1736+1728+2376=5840
62+54+44=160
5840/160=36,5 lat
3 5 3