Odpowiedzi

2010-04-08T20:20:01+02:00
Mikołaj Sęp Sarzyński w ''Sonecie IV'' O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem przedstawia kondycję człowieka, naturę Boga i obraz świata. Człowiek jest rozdarty wewnętrznie, pełen sprzecznych pragnień, jest słaby, przeżywa wewnętrzne rozterki. Natomiast Bóg nie jest nazywany wprost. Poeta używa peryfrazowych określeń.prawdziwy spokój możemy znaleźc tylko w Bogu. Zapewnia on nam zbawienie i poczucie bezpieczeństwa, zapewnia szansę na zwycięstwo. Zaś człowiek musi nieustannie walczyc z całym złem tego świata, musi się chronic przed szatanem.
21 3 21