Odpowiedzi

2010-04-08T20:12:23+02:00
Lato:

Der Sommer beginnt am 21. Juni und dauert 3 Monaten. Die Nächte sind kürzer, dagegen die Tage sind längere. Die Kinder fahren am See wo in Volleyball spielen,schwimmen und sonnen sich. Der Sommer ist sehr warm und nicht immer sonnige die Jahreszeit.

Zima:

Winter ist eine der vier Jahreszeiten.Winter beginnt im Dezember und endet im März.Im Winter ist es sehr kalt.Es schneit, die Temperatur liegt oft unter 0 Grad.Im Winter können wir Ski oder Schlitten fahren.


wiosna:

Der Frühling beginnt 22. März und endet am 22 Juni. Dann Welt erwacht nach dem Winter nap, schmilzt der Schnee, die Vögel anfangen, fröhlich singen, haben von den warmen Ländern zurück und bauen Nester und Tiere aus ihren Winter norek. Sonne schwerer wärmt beginnt außerhalb es wärmer und die Tage werden länger und länger. Jeden Tag sehen wir, wie das Gras grün ist und die Bäume wachsen Blätter und Blüten. Die Welt ist schön und bunt, weist darauf hin, verzauberte Land. Spring Ich mag auf Garten meiner Mutter zu suchen.

jesień"


Meine Lieblingsjahreszeit ist der Herbst. Ich mag den Herbst, weil die Natur bunt und malerisch ist. Es ist zwar oft kalt, neblig und regnerisch aber es gibt auch Tage, wo die Sonne wie im Sommer scheint. Manche Tiere machen Vorräte für den Winter. Ich mag im Herbst spazierengehen und auch Sport machen. Warm angezogen laufe ich jeden Tag im Park, wo die Blätter fallen und die ganze Natur langsam schlafen geht
2010-04-08T20:16:49+02:00
ZIMA-
otrzymuje średnią temperaturę 0st.C.
Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca. Zasadniczo zimę poprzedza jesień, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy - przedzimie. Podobnie zimę od wiosny oddziela przedwiośnie.Formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.
PRZEDWIOŚNIE-
Za przedwiośnie przyjmuje się okres roku na styku zimy i wiosny, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 0 a 5 °C. Opad atmosferyczny jest umiarkowany, zazwyczaj ciekły, a jeśli stały (zamarznięty) to zanikający. Natomiast osad atmosferyczny jest obfity i we wszystkich rodzajach. Dzienna pora dnia jest podobnej długości trwania do pory nocnej.Z powodu trwale utrzymujących się dodatnich temperatur powietrza następuje topnienie pokrywy śnieżnej i lodu. Następuje to od góry, przy zamarzniętym gruncie, a także zamarzniętych niektórych zbiornikach i ciekach wodnych.Woda z roztopów spływa głównie do cieków i zbiorników wodnych, a tylko w małym stopniu zwiększa wilgotność pól uprawnych.
WIOSNA-
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia, a następnie rozpoczyna się pierwsza faza okresu rozmnażania, czyli dobieranie partnerów i zapłodnienie u zwierząt, a u roślin kwitnienie i zawiązywanie zalążków. Ptaki przylatują z ciepłych krajów. Na drzewach pojawiają się liście.
ZŁOTA JEŚIEŃ-
okres pięknej i ciepłej pogody we wrześniu lub październiku w czasie utrzymywania się układu wyżowego.Jest on skutkiem ogólnego uspokojenia atmosfery półkuli północnej w okolicach równonocy jesiennej z powodu stosunkowo małych kontrastów termicznych między południem, które już nie jest tak usłonecznione, a północą, która nie zdążyła się jeszcze wychłodzić. Dodatkowym czynnikiem stabilizującym jest nagrzany w okresie letnim ocean.
JESIEŃ-
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową oraz najwyższym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed kolejną zimą. Na przełomie lata i jesieni część zwierząt przenosi się do cieplejszych stref klimatycznych. Jesienią liście drzew zmieniają kolor, by w końcu opaść przed zimą, a najgrubsze części zielone roślin ulegają zdrewnieniu.
LATO-
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu równonocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 czerwca a 23 września (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas lata astronomicznego dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa.