Odpowiedzi

2010-04-08T20:00:22+02:00
Policja w aszym kraju pełni wiele obowiązków. najważniejszym ich zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli. wszyscy chcielibyśmy czuć się pewni na własnym terenie. innym zadaniem jest patrolowanie. również nauka dzieci i młodzieży w szkole. do ich pracy ależy chwytanie złodziei, morderców, irp. itd

pozdr;**
2010-04-08T20:02:01+02:00
* broni praw i obowiązków obywateli

* wyłapuje zagrażające funkcjonowaniu grupy społeczne
* pilnuje porządku na drogach
*stoi na straży prawa
*uczy poprawnego zachowania sie na drodze
* pilinuje porządku na ulicach , w pubach, na discotekach
2010-04-08T20:04:48+02:00
Zadania policji:
-ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli przed bezprawnymi zamachami
-ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
-inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
-wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców
-nadzór nad strażami miejskimi powoływanymi przez organy samorządu terytorialnego
-kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych
-współdziałanie z policjami innych państw i organizacjami międzynarodowymi