Rozwiąż równanie.
a)
4/x = 5/9 wynik 7,2
b)
9,36/7,2 = 1,3/x wynik 1
c)
x-5/7 = 3/5 wynik 9,2
d)
x/1,2 = 1,2/4 wynik 0,36
e)
0,6/x = 0,8/6 wynik 4,5
f)
x/3 = x+5/2 wynik -15
g)
3,2/2,8 = x/3,5 wynik 4
h)
x/0,6 = 6/0,8 wynik 4,5
i)
4/x + 6 = 5/7+x wynik -2

proszę o obliczenia na dzisiaj

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:06:39+02:00
A) 4/x = 5/9
4*9=5*x
35=5x /:5
x=7,2

b)9,36/7,2 = 1,3/x
9,36*x=1,3*7,2
9,36x=9,36 /:9,36
x=1

c)x-5/7 = 3/5
5(x-5)=3*7
5x-25=21
5x=46 /:5
x=9,2

d)x/1,2 = 1,2/4
4x=1,2*1,2
4x=1,44 /:4
x=0,36

e)0,6/x = 0,8/6
0,6*6=0,8*x
0,8x=3,6 /:0,8
x=4,5

f)x/3 = x+5/2
x*2=3(x+5)
2x=3x+15
-x=15
x=-15

g)3,2/2,8 = x/3,5
3,2*3,5=2,8*x
11,2=2,8x /:2,8
x=4

h)x/0,6 = 6/0,8
x*0,8=0,6*6
0,8x=3,6 /:0,8
x=4,5

i)4/x + 6 = 5/7+x
4(7+x)=5(x+6)
28+4x=5x+30
4x-5x=30-28
-x=2
x=-2
15 4 15
2010-04-08T20:07:28+02:00
A)
4/x = 5/9 wynik 7,2
x=4*9/5
x=7,2
b)
9,36/7,2 = 1,3/x wynik 1
9,36x=7,2*1,3
9,36x=9,36 /:9,36
x=1
c)
x-5/7 = 3/5 wynik 9,2
x-5=21/5
x=(21/5)+5
x=21/5+25/5
x=46/5
x=9,2
d)
x/1,2 = 1,2/4 wynik 0,36
x=1,44/4
x=0,36
e)
0,6/x = 0,8/6 wynik 4,5
x=0,6*6/0,8
x=3,6/0,8
x=4,5
f)
x/3 = x+5/2 wynik -15
2x=3x+15
-x=15 /:-1
x=-15
g)
3,2/2,8 = x/3,5 wynik 4
2,8x=3,2*3,5 /:2,8
x=4
h)
x/0,6 = 6/0,8 wynik 4,5
x=0,6*6/0,8
x=3,6/0,8
x=4,5
i)
4/x + 6 = 5/7+x wynik -2
(x+6)/4=(7+x)/5
5x+30=28+4x
x=-2
27 2 27
2010-04-08T20:11:55+02:00
A)4/x=5/9
5x=36
x=7,2
b) 9,36/7,2=1,3/x
9,36x= 9,36
x= 1
c)x-5/7=3/5
5(x-5)=21
5x-25=21
5x= 46
x=9,2
d) x/1,2=1,2/4
4x= 1,44
x= 0,36
e)0,6/x=0,8/6
0,8x=3,6
x= 4,5
f)x/3=x+5/2
2x= 3(x+5)
2x=3x+15
-x=15
x= -15
g) 3,2/2,8=x/3,5
2,8x= 3,2*3,5
2,8x=11,2
x=4
h)x/0,6=6/0,8
0,8x= 3,6
x= 4,5
i) 4/x+6=5/7+x
28+4x=5x+30
-x=2
x= -2
21 2 21