Proszę przetłumaczyć, ale nie z translatora.

The fight began immediately, and it was wild and terrible. Fangs bit into the legs and sides of the moose. But the large animal killed four of the wolves, breaking open their heads with his great feet. At last he fell to the ground, and the she- wolf bit into his neck. The other wolves were quick to follow. They started to pull his body open and eat him before he was fully dead.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:05:10+02:00
Walka rozpoczęła się natychmiast, i to było dzikie i straszne. Kły w wbijały sie Wszędzie. Ale duże zwierzę zgabbiło cztery wilki, złamanie otwarte głowy z wielkimi stopami. W końcu upadł na ziemię, a wilczyca Podeszła do szyi. Inne wilki były szybkie do naśladowania. Zaczęli ciągnąć ciało i Je Zjedli , zanim się w pełni Umarł.