1. Suma dwóch liczb wynosi 29. Jedna z tych liczb o 5 większa od drugiej. Iloczyn tych liczb wynosi:
A.200 B.12 C.204 D.209

2.Lody z bitą śmietaną i rodzynkami kosztują 11 zł. Lody są 2 razy droższe od bitej śmietany i o 5 zł droższe od rodzynek. Cenę lodów (bez bitej śmietany i rodzynek) otrzymamy po rozwiązaniu równania:
A. t+2t+t-5=11
B. t+1/2t+t+5=11
C. t+1/2t+1/2t-5=11
D. t+1/2t+t-5=11

POTRZEBNE SZYBKO PROSZĘ:)

3

Odpowiedzi

2010-04-08T20:04:59+02:00
1.

x-I liczba
x+5-II liczba
29-suma tych liczb

x+x+5=29
2x+5=29 /-5
2x=24 /:2
x=12 -I liczba

x+5=12+5=17-II liczba

Iloczyn: x*(x+5)=12*17=204

Iloczyn tych liczb wynosi 204 ;))2.

t - cena lodów
1/2 t - cena bitej śmietany
t-5 cena rodzynek

d) t+1/2t+t-5=11
2,5t=11+5 /2,5
t=6,40
cena samych lodów wynosi 6,40
2010-04-08T20:10:42+02:00
1.
x - pierwsza liczba
5 + x - druga liczba
x + 5 + x = 29
2x + 5 = 29 / - 5
2x = 24 / ÷ 2
x = 12

a więc 12 + 12 + 5 = 12 + 17 = 29
12 × 17 = 204

2.
t + 1/2t + t - 5 = 11
2010-04-08T20:51:14+02:00
Pierwsze zadanie to C
x+x+5=29
2x=29-5
2x=24 /2(podzielić)
x=12
A drugie to D
t+1/2t+t-5=11
2 1/2t=11+5
2 1/2t=16 /2 1/2
t=6,40
Mam nadzieje że pomogłam Ci w tym zadaniu:p