Witajcie :D
Mam dla was 2 dość proste zadanie z dużą ilością punktów.

Zad.1: Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania
a) Jaka to liczba, której 12% wynosi 6?
b) Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. Znajdź liczbę y.
c) Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143. Znajdź liczbę a.
d) Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1. Znajdź liczbę x.

Zad.2: Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania

a)Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b)Średnia arytmetyczna trzech liczb: liczby y, trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16.
c) Do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:04:47+02:00
A) jaka to liczba, której 12% wynosi 6 ? ( ma wyjść 50 )

0,12x=6
x=6:0,12
x=50

b)liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. Znajdź liczbę y. ( ma wyjść 47)
0,86y=40,42
y=40,42\0,86
y=47

c) x + 10%x = 110%x
110%x = 143 dzielisz przez 110
1%x = 1.3
100%x = 130

d) x + 110%x = 210%x
210%x = 23.1 dzielisz przez 210
1%x = 0,11
x = 11

Zad 2

a) (x+x+7)/2=20
2x+7=40
2x=33
x=16,5

b) (y+3y+10)/2=16
4y+10=48
4y=38
y=9,5

c) y+15=51-y
2y=36
y=18

1 1 1
2010-04-08T20:06:29+02:00
A)
0,12x=6
x=50

b)
0,86y=40,42
y=47

c)

a+0,1a=143
1.1a=143
a=130

d)
x+1,1x=23,1
2,1x=23,1
x=11

2.

a) (x+x+7 )/2=20
x+x+7=40
x+x=33
x=16,5

b)
(y+3y+10+y)/3 = 16
5y+10=48
5y=38
y=7,6

c)
15+y=51-y
2y=51-15
2y=36
y=18
  • h2o0
  • Początkujący
2010-04-08T20:09:19+02:00
1a) x-100%
12-6%

12x=600/:12
x=50


1c)

x+10%=143
x= 143-10%
x= 128,7


1b)
86/100x=40,42
x=47


1d)
110/100+x=23,1
2,1x=23,1/:2,1
x=11

2a) (x+x+7 )/2=20
x+x+7=40
x+x=33
x=16,5

2b)
(x+3x+10+x)/3 = 16
5x+10=48
x5=38
x=7,6

2c)
15+x=51-x
2x=51-15
2x=36
x=18