1)Określ na którym etapie rozwoju procesu urbanizacji znajdują się miasta w:
Europie Zachodniej,
Polsce,
Rosji,
Japonii.

2) Wymień przyczyny decydujące o przechodzeniu procesu urbanizacji w kolejne fazy rozwoju.

dodam, że etapy urbanizacji to: Suburbanizacja, Derurbanizacja i Reurbanizacja.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:23:48+02:00
Miasta w Europie zachodniej znajdują się obecnie na etapie reurbanizacji- ośrodki przemysłowe przebudowują się na centra handlowo usługowe tzw. city, powoduje to ponowny napływ ludności do miasta są to głównie osoby starsze
miasta w Polsce znajdują się na etapie dezurbanizacji- ludzie poszukują obszarów ciszy, w których mogą się zrelaksować, strefy zurbanizowane usytuowane są głównie w pobliżu ośrodków przemysłowych, ludność przemieszcza się na tereny wiejskie
miasta rosyjskie cechuje suburbanizacja czyli napływ ludności do miast, powoduje to powstawanie slumsów dzielnic biedy, związane jest z rozwojem przemysłu
Japonię cechuje suburbanizacja powstają ogromne megalopolis

główne przyczyny to:
-poziom rozwoju gospodarczego państwa im wyższy stopień rozwoju tym większy wskaźnik urbanizacji
-rozwój przemysłu- suburbanizacja
-chęć wypoczynku- dezurbanizacja
-rozwój środków transportu- dezurbanizacja
-przebudowa ośrodków przemysłowych na tzw. city- reurbanizacja