1.Jest dany czworokąt o wierzchołkach:A=(0,5), B=(4,2), C=(4,-1), D=(0,-5).
-Oblicz długość boków tego czworokąta. Jaki to czworokąt?
-Oblicz długość przekątnych tego czworokąta.
-Oblicz pole tego czworokąta.
2.Wykaż, że czworokąt o wierzchołkach:A=(-4,-5), B=(0,-2), C=(3,2), D=(-1,-1) jest rombem.
-Oblicz długość boku tego rombu.
-Oblicz długość przekątnych tego rombu.
-Oblicz jego pole.

1

Odpowiedzi

2010-04-08T20:52:58+02:00
Zadania masz w załącznikach...:)
w razie pytań proszę pisać na gg--> 1932947...:)
3 3 3