Odpowiedzi

2010-04-08T21:00:53+02:00

1.
6,02·10²³ czasteczek -------- 22,4dm³ O₂

X czasteczek ------------------ 2,24dm³ O₂

X= 6,02·10²² cząsteczek

2.
26g C₂H₂ -------6,02·10²³ czasteczek

Xg  C₂H₂ ------- 12,04·10²³ czasteczek

X= 52g

 

22,4dm³ C₂H₂ -------6,02·10²³ czasteczek

Xdm³  C₂H₂ ------- 12,04·10²³ czasteczek 

X= 44,8dm³ 

 

 

1 5 1