''Szerego homologiczny alkoholi''
Uzupełnij zdania.

1) Pochodne węglowodorów to związki chemiczne zbudowane z następujących pierwiatków chemicznych : ______________________________

2) Alkohole to związki chemiczne __________________________________

3) Grupą funkcyjną alkoholi jest ________________________________

4) Nazwy alkoholi tworzy się od ___________________ dodając _________

2

Odpowiedzi

2010-04-08T20:18:37+02:00

1) Pochodne węglowodorów to związki chemiczne zbudowane z następujących pierwiastków chemicznych : węgla, wodoru,tlenu

2) Alkohole to związki chemiczne zbudowane z grupy alkilowej oraz grupy hydroksylowej(OH)

3) Grupą funkcyjną alkoholi jest grupa hydroksylowa(OH)

4) Nazwy alkoholi tworzy się odod nazwy alkanu od którego pochodzi dodając kocówke -ol.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:19:39+02:00
Odp.
1)Węgiel C,tlen O i wodór H;
2)o ogólnym wzorze CnH2n+1OH;
3)wodorotlenowa(hydroksylowa -OH;
4)Węglowodorów np.alkanów dodając końcówkę -ol.