1. Wykonaj mnożenia, przeprowadź redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości liczbowe wyrażeń:
a) -2(x-2y)+3(x+y) dla x= -3 i y= -4,
b)(6x+y)×2x-(-3-2y)×(-3x) dla x= ⅓ i y=,-3
c) 5(2x+2y-z)-2(4x+3y-2z) dla x= 0,5 y= 0,4 i z= 0,6
d)3x(-5+y)-5[-3x+2(y-1)]-2(5y-4) dla x= -2 y= -2.
2. Przepisz w miejsce gwiazdki wstaw taki jednomian, aby równość była prawdziwa:
a) *(x-2)=4x-8
b) *(2a+3)=6a+9
c)9xy-12y=*(3x-4)
d) 3a²x+6ax=*(a+2).
Z góry dzieki

2

Odpowiedzi

2010-04-08T20:20:25+02:00
Zad 2
a) 4 4(x -2) = 4 * x + 4 * 2 = 4x + 8
b) 3 3(2a +3) = 3 * 2a + 3 * 3 = 6a +9
c) 3y 3y(3x -4) = 3y * 3x - 3y * 4 = 9xy - 12y
d) 3ax 3ax(a +2) = 3ax * a + 3ax * 2 = 3a²x+6ax

gdzie * w rozwiązaniu znaczy mnożenie
3 1 3
2010-04-08T20:52:17+02:00
A)-2(x-2y)+3(x+y)= -2x+4y+3x+3y= -2×-3+4×-4+3×-3+3×-4= -31
b)(6x+y)×2x-(-3-2y)×(-3x)= 6x+y×2x+3+2y×-3x=
6×⅓-3×2×⅓+3+2×-3×-3×⅓=1 --ale tego nie jestem pewna czy dobrze zrobiłam
c)5(2x+2y-z)-2(4x+3y-2z)= 10x+10y-5z-8x-6y+4z= 10×0,5+10×0,4-5×0,6-8×0,5-6×0,4+4×0,6=2

mam nadzieje, że chociaż troche pomogłam;)
5 3 5