Odpowiedzi

2010-04-08T20:17:24+02:00
Papieski uniwersalizm-idea zwierzchności papieża nad władzą cesarską
cesarski uniwersalizm-cesarz rościł sobie prawo do władzy zarówno świeckiej jaki i duchowej(np.mianował papieży)
Oba te terminy odnoszą się do czasów pełnego średniowiecza(IX-XIIIw), kiedy to cesarstwo niemieckie i papieski Rzym walczyły o dominium mundi(władzę nad światem)
1 1 1
2010-04-08T20:17:32+02:00
Papieski-zwierzchnictwo papieża nad cesarzem i nad wszystkimi państwami cesarski- zwierzchnictwo cesarza nad kościołem i nad wszystkimi państwami
cesarski -czyli zwierzchnictwo cesarzy nad wszystkimi państwami chrześcijańskimi i nad Kościołem.Cesarze decydowali kto zostanie papieżem, chociaż formalnie był on wybierany przez duchowieństwo i przedstawicieli możnych rodów rzymskich.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:18:02+02:00
Uniwersalizm papieski polegała na tym, że chrześcijanie mieli mieć władzę nad światem. a uniwersalizm cesarski polega na tym, że nad czrześcijanami miał żądzić cesarz.
4 4 4