Odpowiedzi

2010-04-08T20:17:06+02:00
Car Aleksander I podejmuje próbę zajęcia całych terenów Królestwa Polskiego. Prowadzi to do ostrych kontrowersji szczególnie z Anglią i ostatecznie Księstwo Warszawskie zostaje podzielone.

1. Królestwo Polskie
– z większości ziem Księstwa Warszawskiego powstaje Królestwo Polskie pod panowaniem cara Aleksandra I, który koronuje się też na króla Polski.

2. Rzeczpospolita Krakowska
– Kraków wraz z najbliższymi okolicami zostaje ustanowiony wolnym miastem pod kontrolą trzech państw zaborczych.

3. Zabór pruski
– Gdańsk i Wielkopolskę otrzymują Prusy, które na terenie Wielkopolski tworzą Wielkie Księstwo Poznańskie o bardzo ograniczonej autonomii.