Potop Szwecki
Dopisz wydarzenia do dat
1660-
1655
Wymieni dwa powody potopu Szweckiego
1................................................................................2................................................................................

2

Odpowiedzi

2010-04-08T20:19:10+02:00
1660 - Pokój Oliwski
1655 - Bitwa Pod Ochmatowem .
2010-04-08T20:21:14+02:00
1660-zawarcie pokoju w Oliwie
1655-szwedzki najazd na Polskę

Wymieni dwa powody potopu Szweckiego:
1.Polska starała się przyłączyć Inflanty do siebie
2.Dynastia Wazów chciała objąć w posiadanie potop szwedzki