Odpowiedzi

2009-04-24T21:18:59+02:00
Ruchem drgającym jest każdy ruch, w którym następuje powtarzanie się stanu ruchu. Oznacza to, że istnieje taki okres czasu T, po upływie którego położenie, prędkość i przyspieszenie ciała osiągają takie same wartości, jak poprzednio. Można to zapisać matematycznie w następujący sposób:

x(t + T) = x(t)

W każdym ruchu drgającym można wyróżnić pewien punkt równowagi, wokół którego odbywają się drgania. Wychylenie z tego punktu oznaczać będziemy symbolem x. Maksymalne wychylenie nazywa się amplitudą drgań; będziemy ją oznaczać symbolem A. Ponadto każdy ruch drgający zachodzi z pewną częstotliwością f lub z pewnym okresem T. Między częstotliwością i okresem zachodzi prosty związek:

T =1 : f


Jeśli np. w ciągu sekundy ciało wykonuje 2 pełne drgania (tzn. f = 2 s-1), to okresem tego ruchu jest T = 0,5 s.Wychylenie x w ruchu harmonicznym zmienia się zgodnie z regułą:

x = A cos

Przyspieszenie w ruchu harmonicznym to składowa pozioma przyspieszenia dośrodkowego, czyliWidać stąd, że między przyspieszeniem i wychyleniem istnieje prosty związek:

a =- w2 x

czyli między tymi wielkościami istnieje prosta proporcjonalność.

myślę że dobrze