Zaznacz literę P zdanie prawdziwe a litera F zdanie fałszywe .

a) Powstawanie fałdów jest efektem procesów wulkanicznych .
b) Przeobrażenie skał następuje w głębi skorupy ziemskiej gdzie temperatura i ciśnienie są wyższe niż na powierzchni
c) Stożki piargowe tworzą się z osadzenia materiału skalnego naniesionego przez górskie strumienie
d) koralowe wapienie rafowe występujące na ladach są dowodem tego , że istniało tam cieple i dość zasolone morze
e) Perm to najmłodszy okres ery paleozoicznej
f) W połowie ery paleozoicznej Ocean Atlantycki nie istniał a lady Ameryki Europy i Afryki stanowiły całość
g) Mogoty to kopiaste góry powstałe w wyniku procesów krasowych
h) Warstwa wodonośna Wielkiego Basenu Artezyjskiego zasilanie jest przez piaskowce wychodzące u podnóża Wielkich Gór Wododziałowych

Szybko Pomoście !!

2

Odpowiedzi

2010-04-08T20:20:24+02:00
A prawda b prawda c falsz d prawda e falsz f falsz g prawda h falsz
2010-04-08T20:30:06+02:00
A. F
b. P
C.P
d.f
e.P
f.P
g.P
h.P