Odpowiedzi

2010-04-10T14:07:55+02:00
W pokongresowej Europie przeprowadzono wiele zmian terytorialno-politycznych, m.in.: utworzono Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii, połączono Belgię i Holandię w Królestwo Niderlandów, zlikwidowano Księstwo Warszawskie i utworzono Królestwo Polskie rządzone przez cara Rosji. Cesarstwu Rosyjskiemu przekazano też Finlandię i Mołdawię (Besarabię). Z Krakowa i jego najbliższej okolicy utworzono Rzeczpospolitą Krakowską, pod nadzorem trzech zaborców. Ogłoszono akt wieczystej neutralności Szwajcarii. Szwecja uzyskała Norwegię od Danii. Odtworzono Królestwo Sardynii, poszerzając je terytorialnie. Przywrócono też Państwo Kościelne. Neapol i Sycylię połączono pod berłem Burbonów w Królestwo Obojga Sycylii. Znaczne zdobycze terytorialne uzyskały Prusy kosztem państw będących wcześniej sojusznikami Napoleona. Francję przywrócono do granic z 1792r. i nakazano wypłatę ogromnej kontrybucji. Wielka Brytania uzyskała tereny Południowej Afryki, Cejlon, Mauritius, Korfu i Wyspy Normandzkie.
6 2 6