Proszę o rozwiązanie tych zadań ;]]
1.Jeden prostokąt ma wymiary 18cm i 2cm. Drugi prostokąt ma pole równe pierwszemu i dwa boki o długości 12cm. Ile razy obwód pierwszego prostokąta jest większy od obwodu drugiego prostokąta?
2.Pan Wojciech, kierowca ciężarówki pokonał pierwszą częśc drogi z prędkością 60km/h , a drugą częśc z prędkością 80km/h.Cała podróż trwała 4h i 15min.Ile kilometrów przejechał pan Wojciech??

1

Odpowiedzi

2010-04-08T20:24:51+02:00
1. 18*2=36 - pole pierwszego prostokąta
12*x=36 drugi bok drugiego prostokąta
jest równy 3 cm

18+18+2+2=40 obwód 1 prostokąta
12+12+3+3=30 obwód 2 prostokąta

40-30=10

Odp.Obwód pierwszego prostokąta jest większy od obwódu drugiego o 10 cm.