Odpowiedzi

2010-04-08T20:21:15+02:00
Wojna 1809 r.
- Austria wypowiedziała wojnę Francji, a jej wojska wkraczają w granice Księstwa Warszawskiego.
- 19 IV 1809 r. bitwa pod Raszynem - mimo przewagi austriackiej młoda armia polska wyszła z tej pierwszej bitwy niepokonana, jednak Poniatowski zrezygnował z obrony stolicy wycofując wojska za Wisłę i tym samym oddał Warszawę w Austriakom
- V 1809 r. - ofensywa wojsk Księstwa na prawym brzegu Wisły oraz w Galicji - zdobycie Sandomierza, Zamościa i Lwowa
- VII 1809 r. - bitwa pod Wagram - rozstrzygnięcie wojny na korzyść Francji
Księstwo Warszawskie własnymi siłami odparło nieprzyjaciela, po traktacie pokojowym w Schonbrunn, do Księstwa Warszawskiegi włączono ziemie III zaboru austriackiego.
2010-04-08T20:22:03+02:00
Bitwa polsko-austriacka pod Raszynem odegrała ważną rolę w kilkunastoletniej epoce wojen napoleońskich i stanowi główną część ekspozycji, warto więc poświęcić jej nieco więcej uwagi. Wojsko polskie w sile prawie 8.500 żołnierzy piechoty i blisko 3.000 jazdy ulokowało się wzdłuż linii Jaworów-Falenty oraz obsadziło przejście przez leżące w pobliżu bagna. 19 kwietnia, w godzinach rannych, stanęli tam także Austriacy (w sile znacznie przewyższającej przeciwnika - ok. 21.000 piechoty i 4.000 jazdy), z niecierpliwością oczekujący rozpoczęcia walnej rozprawy, która miała im przynieść szybkie i łatwe zwycięstwo oraz otworzyć drogę do Warszawy. Bitwa rozpoczęła się jednak dopiero o godzinie 2 po południu i trwała do późnego wieczora. Miała też zupełnie inny przebieg, niż to przewidywał sztab austriacki z arcyksięciem Ferdynandem na czele. Opór wojsk polskich okazał się nadspodziewanie silny, a w niektórych momentach walki - zwłaszcza w starciach o Falenty - zapewnił im nawet wyraźną przewagę. W krytycznych momentach dowódcy polscy sami prowadzili do ataku, a jeden z takich epizodów znany jest w sposób szczególny dzięki uwiecznieniu go na kartach licznych polskich powieści. Chodzi tu mianowicie o scenę odbicia, ważnego ze strategicznego punktu widzenia, lasku w Falentach Dużych, z osobistym udziałem księcia Józefa Poniatowskiego, który po przybyciu na pole bitwy, zsiadł z konia i pieszo, z fajką w zębach, sam poprowadził batalion 1 pułku do ataku na bagnety. Pomimo kilkugodzinnych, zażartych zmagań i poniesionych strat (poległo około 2.000 żołnierzy austriackich i 1.000 polskich, w tym śmiertelnie ranny, doświadczony żołnierz Legionów, poeta Cyprian Godebski, który przez pewien czas stacjonował ze swoim pułkiem w Kaliszu) bitwa nie została rozstrzygnięta, chociaż polskie oddziały zepchnięto z grobli pod Falentami i zmuszono do wycofania się do Raszyna. Mogły one jednak walczyć nadal, a droga do Warszawy w dalszym ciągu pozostawała zamknięta dla Austriaków. Dopiero po wieczornej naradzie z udziałem przybyłego z Wielkopolski J. Dąbrowskiego postanowiono wycofać się do Warszawy i następnie przeprawić na prawy brzeg Wisły - na Pragę i w zamian za korzystne dla strony polskiej warunki rozejmu, zawartego w kwaterze głównej Ferdynanda w Rakowcu, oddać nieufortyfikowaną Warszawę w ręce austriackie.
2010-04-08T20:35:28+02:00
Wojna polsko-austriacka – wojna będąca częścią wojny Napoleona z V koalicją, prowadzona jednak samodzielnie przez wojska polskie pod dowództwem Wodza Naczelnego Wojsk Polskich księcia Józefa Poniatowskiego, przy wsparciu wojsk saskich wyłącznie w pierwszej fazie bitwy pod Raszynem.