1. Napisz nazwy i wzory : sumaryczne i półstrukturalne alkoholi, których cząsteczki zawierają :

a) 9 atomów węgla
b) 15 atomów wodoru w grupie alkilowej
c) 10 atomów wodoru
d) tyle atomów węgla, ile znajduje się w 2 cząsteczkach propynu
e) taką liczbę atomów wodoru, która jest równa różnicy liczby atomów wodoru w cząsteczce oktanu i liczby atomów wodoru w cząsteczce pentanu

2. Oblicz zawartośc procentową ( % masowy) węgla w butanolu

3. Podaj nazwę oraz wzory : sumaryczny i półstrukturalny alkoholu o masie czasteczkowej równej 102u.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T22:51:16+02:00
A. w sumaryczny - C9H19OH , w. pólstrukturalny - CH3 - ( CH2)8 - OH - nonanol
b. C7H15, wzór półstrukturalny - CH3 - (CH2)6 -OH - heptanol
c, C4H9OH - butanol, wzór półstrukturalny - CH3- (CH2)3 - OH
d, C6H13OH - heksanol, wzór półstrukturalny - CH3- (CH2)5- OH
e, C2H5OH - etanol, wzór półstrukturalny - CH3- CH2- OH

2. butanol - C4H9OH
Mcz. 4x12u + 9 x 1u + 16u + 1u = 74u
%C = 48ux100% / 74u = 64,86%

CnH2n+1OH = 102u
12n+2n+1+16+1=102
14+18= 102
14n= 102 - 18
14n= 84/14
n= 6
wzór sumaryczny - C6H13OH - heksanol
wzór półstrukturalny - CH3-(CH2)5 - OH
9 4 9