Odpowiedzi

2010-04-08T20:30:13+02:00
Skutki inflacji:
- redystrybucja siły nabywczej ,,ukryty podatek"
- realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności, które nie podlegają waloryzacji
- rozpowszechnienie się obrotu bezgotówkowego
- częste zmiany cen produktów przez firmy i przedsiębiorstwa

Jak zwalczać inflację:
- hamować wzrost cen przez odpowiednie hamowanie wzrostu płac pieniężnych,
- dążyć do likwidacji deficytu budżetowego,
- odpowiednio regulować dopływ pieniądza do obiegu za pośrednictwem polityki banku centralnego,
- likwidacja monopoli
3 3 3