Odpowiedzi

2010-05-02T14:55:57+02:00
1. Problem często spotykany na temat zdrowego odżywiania. (np. często spotykanym problemem jest złe odżywianie...)
2. Skutki jakie ciągnie za sobą złe odżywianie. (np. złe samopoczucie, zły nastrój, różne choroby...)
3. Przekonanie ludzi, o złym postępowaniu. (np. każdy powinien się zastanowić nad tym, że źle postępuje...)
4. Przekonanie, że zdrowe odżywianie jest wygodne i skuteczne. (np. będziemy się lepiej czuć i mieć lepszy humor...).


1. das oftmals zum Thema des gesunden Ernährens begegnen Problem. (zum Beispiel ist das begegnen Problem die böse Ernährung oftmals...)
2. Die Folgen er zieht das welches böse Ernähren nacheinander. (zum Beispiel das Unwohlsein, die schlechte Stimmung, die unterschiedlichen Krankheiten...)
3. Die Überzeugung der Menschen, über das böse Vorgehen. (zum Beispiel jeder er soll sich über tym, dass er schlecht handelt Gedanken machen...)
4. Die Überzeugung, dass die gesunde Ernährung bequem und erfolgreich ist. (zum Beispiel werden wir uns gut fühlen und sein...).
1 5 1