Odpowiedzi

2009-11-03T14:58:08+01:00
Działania wojenne prowadzone w latach 1914 – 1918 cechuje zastosowanie nowoczesnych środków – samolotów, czołgów i gazów

bojowych. Gospodarka państw biorących udział w wojnie przestawiła się na produkcję wojenną. W Europie ukształtowały się trzy fronty : południowy ( austro – węgiersko – serbski ), wschodni ( rosyjsko – niemiecko – austriacki ) i zachodni ( francusko – angielsko – niemiecki). Rumunia i Włochy ogłosiły neutralność.
Na początku Niemcom wydawało się, że w ciągu 6 tygodni pokonają Francję i przerzucą swe siły do Rosji, unikając w ten sposób wojny na dwa fronty. Przez pierwsze tygodnie wojny walkę z Rosją miała wziąć na siebie Austria. Ten plan działania, nazywany planem Schlieffena wydawał się Niemcom idealnym rozwiązaniem, jednak jego zastosowanie w praktyce okazało się bardzo trudnym zadaniem. W realizacji tego planu przeszkodziła Niemcom klęska, którą poniosły w bitwie z wojskami francuskimi nad Marną ( 5 – 9 września 1914 roku ). Szybkie zakończenie wojny stało się niemożliwe. Na przełomie października i listopada 1914 roku do wojny po stronie Państw Centralnych ( tzn. Niemiec i Austro – Węgier ) przystąpiła Turcja. W maju 1915 roku Państwa Centralne rozpoczęły ofensywę przeciw Rosji. W tym samym miesiącu Włochy przystąpiły do wojny po stronie Ententy ( czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji ) licząc na pewne korzyści terytorialne. W ten sposób utworzył się front włoski. W październiku 1915 roku, po ofensywie austro – węgierskiej, zajęta została Serbia. W tym samym czasie do walki po stronie Państw Centralnych stanęła Bułgaria. Od lutego aż do grudnia 1916 roku trwały krwawe walki pod Verdun, w których udział brały wojska niemieckie i francuskie. Z walkami tymi Niemcy wiązali nadzieje na zniszczenie wojsk francuskich. W tym samym roku państwa centralne zajęły Rumunię. W lutym 1917 roku rozpoczęły wojnę podwodną. Głównym ich celem było atakowanie statków zaopatrujących państwa Ententy, a zwłaszcza Wielką Brytanię.
Na losy wojny duży wpływ wywarły wydarzenia mające miejsce w 1917 roku w Rosji, gdzie w wyniku rewolucji upadł carat. Powstały dzięki temu Rząd Tymczasowy był gotów na kontynuację walk u boku zachodnich sojuszników, przeszkodził w tym jednak przewrót dokonany przez bolszewików, którzy głosili m.in. hasło natychmiastowego pokoju. Wydarzenia te były bardzo korzystne dla Niemców, gdyż zlikwidowany został jeden z dwóch głównych frontów.
W dniu 6 kwietnia 1917 roku do wojny przystąpiły Stany Zjednoczone, popierające Ententę. Państwa Ententy zaciągały ogromne kredyty w USA na cele wojenne, więc Stanom zależało na ich zwycięstwie. Dzięki przystąpieniu do wojny przed USA pojawiła się perspektywa uzyskania dużego wpływu na stosunki międzynarodowe. Od tej pory wojna, obejmująca już także kraje poza europejskie, przybrała charakter typowego konfliktu światowego. USA zapewniła swym sojusznikom silną armię i ogromny kapitał.
Podczas gdy wzrastał potencjał aliantów, słabły siły Niemiec. Jesienią 1918 roku zaprzestano działań wojennych. Rozpadła się monarchia austro – węgierska. Doszło też do rewolucji w Niemczech, gdzie obalono tron cesarski. Po obaleniu cesarstwa w Rzeszy niemiecki rząd republikański podpisał w dniu 11 listopada 1918 roku w Compiegne koło Paryża akt kapitulacji, który stał się symbolem zakończenia I wojny światowej.
2009-11-03T15:02:42+01:00
Przyczyny:
1. Powstanie trójprzymierza i trójporozumienia
2 kocioł bałkański
3. Konflikt niemiecko - brytyjski
Pretekst do wojny; zamach w Sarajewie 28 czerwca 1914

Jabyś czegoś nie wiedziuał wiedziała z załaczników napisz:)