Odpowiedzi

2010-04-08T20:31:57+02:00
1. Niebezpieczny jest dopływ pestycydów powodujących
degradację wód. Zawierają w swoim składzie metale
ciężkie oraz węglowodory chlorowane.Degradacja wód
jest procesem praktycznie nieodwracalnym. Zatrute
wody jedynie w minimalnym stopniu są w stanie same
się oczyścić.

2. Proces uzdatnianie wody to proces polegający na
doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości
wymaganego dla danego zastosowania.

3. Proces oczyszczania ścieków to proces technologiczny
polegający na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń i osadów
oraz substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin.

Mam nadzieję, że pomogłam ;))
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:38:39+02:00
1.Do czynników inicjujących degradację należy zwykłe przydeptywanie podłoża, wycinanie lasów, budowa wielkich zapór wodnych, sztuczne podgrzewanie zbiorników, zanieczyszczenie środowiska jak i całkowita intoksykacja gleby i wody - zakres i liczba ich jest ogromna. Duże znaczenie ma tutaj wzrost liczby ludności i związane z nim osadnictwo oraz urbanizacja.

2.Uzdatnianie wody - proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.

3.Oczyszczanie ścieków - proces technologiczny polegający na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń i osadów oraz substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin.