1. Uzupełnij zapis powstawania jonu z atomu. Podaj liczby protonów i elektronów w jonie .
A. Mg.....---> Mg²⁺
liczba protonów : .......
liczba elektronów:......

B. Cl.........---> Cl⁻
liczba protonów: .....
liczba elektronów : ......

2. Napisz wzór elektronowy cząsteczek A. H₂O i B.O₂
Określ rodzaj wiązania chemicznego w tych cząsteczkach

1

Odpowiedzi

2013-06-27T08:59:22+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
A. Mg - 2e ---> Mg²⁺
liczba protonów : 12
liczba elektronów: 10

B. Cl + 1e ---> Cl⁻
liczba protonów: 17
liczba elektronów : 18

 

2) Wzory w załączniku

1 5 1