Odpowiedzi

2010-04-09T21:37:15+02:00
Podobieństwa:
*oba powstania były skierowane przeciwko Rosji carskiej
*oba powstania objęły swym zasięgiem głównie obszar państwa polskiego
*bodźcem w obu powstaniach były rewolucje(insurekcja-rewolucja francuska, p. list.-rewolucja belgijska i francuska A.D 1830)
*oba powstania upadły
*oba posiadały władzę dyktatorską(insurekcja-T. Kościuszko, p. list.-gen. Chłopicki, gen, Krukowiecki)
*oba powstania na początku odnosiły sukcesy
*upadek powstań przyczynił się do obalenia autonomii państwa polskiego(insurekcja-III rozbiór, p. list.-zniesienie Konstytucji Królestwa Polskiego)
*siłą napędową obu powstań było chłopstwo
*oba powstania obfitują w ważne dla Polaków bitwy(insurekcja-bitwa p. Racławicami, p. list.-bitwa. pod Grochowem
*Reasumując, pomimo, iż powstania te zakończyły się porażkom, to były ważne dla Polaków-pozwalały na zachowanie, ba, utrwalenie świadomości narodowej, co pozwoliło narodowi przetrwać bez organizmu państwowego(Królestwo Polskie było jedynie fikcją państwa polskiego)

A teraz różnice:
*na pewno czas powstań :B
*powstanie kościuszkowskie objęło również ziemie zaboru pruskiego
*przyczyną insurekcji był II rozbiór Polski, zaś powstania listopadowego było permanentne łamanie konstytucji przez cara i jego brata Konstantyna
*powstanie listopadowe spowodowało masową emigrację Polaków na zachód