MAM PROBLEM. PROSZĘ O POMOC MUSZĘ NA JUTRO NAPISAĆ TO WYPRACOWANIE PO NIEMIECKU.JESTEM CIEŃKI Z NIEMIECKIEGO. TO ZALEZY OD MOJEJ OCENY SEMESTRALNEJ. podczas wakacji chcesz wziąć udział w trzytygodniowym kursie języka niemieckiego w dreźnie. napisz do szkoły językowej e-mail, w którym zapytasz o:
liczebność grupy
narodowość uczestników kursu
koszt
nazwisko lektora

1

Odpowiedzi

2010-04-08T22:21:57+02:00
Sehr geehrte Damen und Herren,
während dieser Sommerferien möchte ich an einem Deutschkurs in Ihrer Sprachschule teilnehmen. Ich habe deswegen einige Fragen an Sie :
1. Wie groß sind die Schülergruppen?
2. Woher kommen die Schüler?
3. Wie viel kostet ein Kurs, der 3 Wochen dauert?
4. Wie heißt dann mein Deutschlehrer?
Ich warte auf Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
XYZ