Pojemnik w kształcie walca o średnicy 20cm i wysokości 50cm jest pełen wody. Postanowiono przelać wodę do pojemnika w kształcie prostopadłościanu, którego podstawa ma wymiary 25cm x 40cm. Jaka powinna być minimalna wysokość tego pojemnika. Wynik zaokrąglij do pełnych cm .

1

Odpowiedzi

2010-04-08T23:31:26+02:00
H =50 -wysokość
20 cm - średnica , czyli promień r = 40

Objętość walca :
V = πr2h
V = π x 100 x 50
V = 5000 π cm ³ = 15 , 7 l.

pojemnik w kształcie prostopadłościanu powinien mieć tą samą pojemność, stąd :
V = abc ,
wiemy że :
a=25cm \ b=40cm

Szukana wysokość :
c - ?

5000 / π =25 * 40 *c
5000π = 1000 * c
c= 5π cm³=15,7 cm