Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:47:14+02:00
Przyczyny rewolucji
- Rządy absolutne Ludwika XIV, który mawiał „państwo, to ja”.

- Podział społeczeństwa na stany:
I duchowieństwo
II szlachta
III chłopi, mieszczanie (burżuazja),
- Największe przywileje posiadał stan I i II (ok.1%) stan III pracował na ich potrzeby

- Stan III udzielał królowi pożyczek, których bardzo często nie odzyskiwali

- Wystawne życie Ludwika XVI i jego żony (14 lipca-zburzenie Bastylii)

- Ciężkie położenie chłopów: musieli płacić- bardzo wysokie opłaty za korzystanie z młyna, pola i mostów pańskich
Bardzo wysokie podatki ściągane na rzecz króla i kleru

- Król skutecznie utrudnia burżuazji rozwój handlu i przemysłu poprzez np. płacenie wysokiego cła za wjazd do miasta

- Burżuazje chce obalić- rządy absolutne i przejąć- władzę w swoje ręce.

- 5 maja - zwołanie stanów Generalnych

- 17 czerwca - zebranie się posłów w sali do nogi
Rządy Jakobinów

- Wiosną 1793 rządzą 14 m-cy
3 2 3