Rzucamy trzy razy kostką mającą kształt czworościanu foremnego, którego ściany oznaczono cyframi od 1 do 4. Opisz zbiór zdarzeń elementarnych danego doświadczenia i sporządź odpowiedni graf. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia,że w każdym rzucie wypadła liczba oczek większa od numeru rzutu.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T21:31:29+02:00
Duza omega = 4*4*4= 64 - bo w kazdym rzucie masz 4 mozliwosci wyboru i masz 3 rzuty

Mala omega= 3*2*1 = 6 - bo w pierwszym rzucie masz 3 mozliwosci, w drugim masz juz 2 mozliwosci a w ostatnim masz tylko 1 mozliwosc

P(A)= mala omega/ duza omege
P(A)= 6/64
P(A)= 3/32