Odpowiedzi

2010-04-08T21:02:02+02:00
I Zadania i czynności
Podstawowym zadaniem, można powiedzieć misją artysty plastyka jest dzielenie się z innymi swymi umiejętnościami w zakresie sztuk plastycznych. Zdolności plastyczne, którymi dysponujesz, nie są czymś, co posiada każdy. Osoba, która podejmuje się takiego zawodu, będzie tworzyć różne dzieła – od bardzo pospolitych po wielkie arcydzieła – w zależności od obranej drogi.

II Wymagania zawodu
Artysta plastyk musi przede wszystkim umieć rysować, malować i tworzyć różnorodnymi technikami. Wymaga się od niego także wielu różnych pozytywnych cech osobowości. Najważniejszą z nich jest kreatywność – nie ważne jak ukierunkujesz swoje działania, musisz być osobą potrafiącą stworzyć coś z niczego czyli z głowy. Ważna jest spontaniczność, a jeżeli pracujesz w grupie twórczej* również umiejętność nawiązywania kontaktów i porozumienia z zespołem. Często przydadzą się stalowe nerwy i obowiązkowość (na przykład niezłożenie prac przed deadline’em** może oznaczać nawet utratę stanowiska pracy).

III Kształcenie
Umiejętności wraz z wiedzą należy, podobnie jak w przypadku artysty muzyka, zacząć pobierać jak najwcześniej. By dostać się na uczelnię wyższą, należy zdać egzamin maturalny. Można to zrobić po 3 latach liceum bądź po 2 latach szkoły zawodowej i dodatkowo 2 latach szkoły uzupełniającej. Nauka na Akademii Sztuk Pięknych trwa zazwyczaj 4 lata (zależy od uczelni) i kończy się otrzymaniem dyplomu.

IV Instytucje kształcące
Kształcić można się w liceach plastycznych – tam pod czujnym okiem nauczycieli zdobywane są nie tylko zdolności plastyczne ale również nauczane są przedmioty takie, jak w zwykłym liceum ogólnokształcącym. Jeżeli jednak nie uczyłeś się w podobnej szkole – nic straconego. Na studia na akademie sztuk pięknych (w skrócie ASP) rekrutowani są w miarę możliwości danej uczelni wszyscy ci, którzy zdali egzamin maturalny (wymagany zakres zdania egzaminu dojrzałości i zasady rekrutacji określają same uczelnie indywidualnie) i posiadają teczkę z pracami wykonanymi wcześniej różnymi technikami. Zazwyczaj są na kandydatach przeprowadzane egzaminy wstępne z zakresu praktycznego.

V Płace
Płaca artysty plastyka może ulegać znacznym wahaniom. Osoba pracująca na własną rękę może zarabiać tyle, że ledwo starczy jej na przeżycie albo tyle, że za sprzedaż jednego dzieła można byłoby wyżyć kila miesięcy. Większą pewność materialną zapewnia zatrudnienie. Można dostać posadę na przykład w agencji reklamowej. Tutaj płaca (w zależności od agencji, naszego stanowiska, umiejętności i wkładu w sukces kampanii) może sięgać kilku, rzadziej kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Istnieje także możliwość rysowania takich rzeczy jak komiksy. Tutaj nasz zarobek będzie zależał od wydawcy i umowy z nim zawartej.

VI Szanse Zatrudnienia
Przy tak szybko rozwijającym się dziś rynku i powstających nowych produktach, wiele firm pragnie wypromować siebie oraz swe usługi i towary. Agencje reklamowe powstają jak grzyby po deszczu. Nasze szanse zatrudnienia rosną wraz z naszymi umiejętnościami i zasobnością głowy w nowatorskie idee. Uzyskanie pracy polegającej na tworzeniu do czasopism zależy trochę od obeznania na rynku wydawców a także nieco od szczęścia. Liczy się tu obowiązkowość – konieczne jest przestrzeganie deadline’ów**. Jako wolni twórcy nie potrzebujemy jakiegokolwiek pracodawcy – sami nim sobie jesteśmy. Musimy jednak potrafić znaleźć sobie rynek zbytu na naszą twórczość.

VII Specjalizacje, podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Jeżeli chcemy podnosić swe umiejętności, to zazwyczaj jesteśmy zmuszeni do robienia tego na własną rękę. Mówi się, że trening czyni mistrza. Należy samemu szukać nowych źródeł inspiracji, nowych technik tworzenia.

VIII Inne informacje
Jeśli jesteś pewien, że to Twoja droga – nie wahaj się! Najważniejsze, by odczuwać satysfakcję ze swej pracy. Życia prawdziwych artystów nigdy nie były łatwe, zwłaszcza początki, więc nie załamuj się początkowymi niepowodzeniami.

IX Słownik
* grupa twórcza – zespół składający się z wielu osób, najczęściej zajmujących się różnymi sprawami, mających skrajnie odmienne poglądy, tworzą nowe pomysły, wspólnie pracują
** deadline – [ang. dead – martwy, line – linia] w żargonie artystycznym ostateczny termin złożenia pracy do wydawcy

6 3 6