Napisz procedurę PŁOT :szer :n,po wywołaniu której,bedzie rysowany płot o szerokości :szer,składający się z pietnastu sztachet,jak na rysunkach poniżej.Parametr :n okresla liczbe poprzecznych łączników i przyjmuje wartosci od 1 do 8.Rysunek powinien być jednakowo oddalony od prawej i lewej krawedzi ekranu.
Daje załacznik

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T22:04:45+02:00
Oto k :bn
ukm "brązowy
wielokąt[
powtórz 4[
np :bn lw 90]]
już

oto t :bn
ukm "brązowy
wielokąt[
powtórz 3[
np :bn lw 120]]
już

oto pros :bn :n
ukm "biały
wielokąt[
powtórz 2[
np (:bn*(:n*2)+:bn) pw 90
np :bn pw 90]]
już

oto el :bn :n
pros :bn :n
np :bn
powtórz :n[
k :bn
np (:bn*2)]
pw 90
t :bn
lw 90
ws ((:bn*2*:n)+:bn)
już

oto PŁOT :szer :n
niech "bn :szer/29
pod ws (:bn*:n+(:bn/2)) lw 90
np :bn*14.5 pw 90 opu
pros :bn :n
np ((:bn*2*:n)+:bn)
pw 90
t :bn
lw 90
ws ((:bn*2*:n)+:bn)
powtórz 14 [
pod pw 90
np (:bn*2) lw 90 opu
el :bn :n]
wróć
już