Odpowiedzi

2010-04-08T20:52:26+02:00
Uchodźcy z Polski (emigranci) zaproponowali rządowwi francuskiemu powołanie oddziałów polskich. Zostały one utworzone w 197 r. jako Legiony Polskie we Włoszech. W kraju tym oddziały francuskie pod wodzą generała Napoleona Bonaparte toczyły walki z Austriakami. Dowództwo nad Legionami objął generał Jan Henryk Dąbrowski. W krótkim czasie do służby zgłosiło się wielu ochotników. Legiony nie przyniosły jednak Polakom upragnionej wolności. Okazały się niepotrzebne, gdy Francuzi zawarli pokój z Austiakami.

W 1807 r. Napoleon utowrzył Księstwo Warszawskie z cześci ziem polskich. Było to państwo niewielkie. Sądzono jednak, że jest to poczatek odbbudowy Polski w dawnych granicach. Niestety, Napoleon poniósł klęske w czasie wyprawy na Rosję, został pozbawiony władzy i usunięty z Francji. Księstwo Warszawskie zlikwidowano, a ziemie polskie ponownie w 1815 r. dostały się pod władzę Rosji, Prus i Austrii.
10 4 10