Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T07:44:55+02:00
1) Oblicz pole graniastosłupa prostego, którego podstawą jest Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 3 i 4 a krawędź boczna ma 1 cm

a=3
b=4
Pp=1/2*3*4
Pp=6
h=1cm
V=Pp*h
V=61
V=6 cm³
- graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, którego wszystkie krawędzie mają 2 cm
a=2 cm
Pp=6*a²√3/4
Pp=6*2²√3÷4
Pp=24√3÷4
Pp=6√3 cm²
V=Pp*h
V=6√3*2
V=12√3 cm³