1) Napisz wzór sumaryczny i podaj nazwę alkoholu o :
a. 7 atomach węgla w cząsteczce
b. masie cząsteczkowej 46u.

2) Napisz nazwę i wzór półtrukturalny alkoholu o wzorze C5H11 OH

3) Podaj, w jakim stosunku masowym połączone są atomy węgla, wodoru i tlenu w butanolu.

4) Oblicz procent masowy pierwiastków chemicznych w propanolu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:42:11+02:00
4. Mcz = 3x12u+7x1u+16u+1u=60u
%C= 60u/36ux100% = 1%
%H = 60u/8ux100% = 13,33%
%O = 60u/16ux100% = 26,67%
2. C5H11OH - pentanol
w.półstrukturalny: CH3 -(CH2)4 - OH
3. C4H9)H
C= 4x12 = 48
H= 9x1 = 9
O= 16
16: 3 : 4
1. C7H15OH - heptanol
b. CnH2n+1OH = 46u
12n+2n +1 +16 +1 = 46u
14 +18 = 46
14 = 46 - 18
14= 28/ 14
n= 2
C2H5OH - etanol