Odpowiedzi

  • łap
  • Początkujący
2010-04-09T18:05:37+02:00
Stanisław August Poniatowski urodził się 17 stycznia 1732 r. w Wołczynie jako syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i księżniczki Konstancji z Czartoryskich. Po śmierci Augusta III został wybrany na króla Rzeczpospolitej przez stronnictwo Czartoryskich "Familię", popierane przez Rosję.

Pierwsze lata panowania Stanisława Poniatowskiego miały na celu odbudowę państwa. Podjęto próbę przeprowadzenia reformy wojskowej, skarbowej, administracyjnej i gospodarczej w oparciu o sojusz z carycą Katarzyną II. Jednak chęć uzdrowienia kraju spotkała się ze sprzeciwem państw ościennych jak również polskiej opozycji magnackiej.

Ograniczenie suwerenności Polski ze strony Rosji spotkało się z dużym niezadowoleniem szlachty, która w 1768 r. zawiązała konfederację w miejscowości Bar. Konfederaci dążyli do obalenia ostatnich reform, detronizacji Stanisława Poniatowskiego i odzyskania niezawisłości politycznej. Walki konfederackie z wojskami królewskimi i rosyjskimi trwały do roku 1792 r. i zakończyły się upadkiem konfederacji barskiej.

Pogłębiający się kryzys państwa polskiego okazał się doskonałą okazją dla państw ościennych – Rosji, Prus i Austrii do dokonania I rozbioru Rzeczpospolitej, zatwierdzonego w 1773 r. na sejmie rozbiorowych.

Decyzje sejmu rozbiorowego nie osłabiły pozycji króla. W 1773 r. współorganizował Komisję Edukacji Narodowej, zainicjował reformy Sejmu Wielkiego (1788-1791) oraz Konstytucję 3 Maja (1791 r.). Aktywność króla wzbudziła niezadowolenie Rosji. W 1792 r. wybuchła wojna polsko-rosyjska zakończona II rozbiorem Polski w 1793 r.

Po upadku powstania kościuszkowskiego w 1795 r. nastąpił III rozbiór. Stanisław Poniatowski zrzekł się korony Polski i opuścił Warszawę. Zmarł 12 lutego 1798 r. w Petersburgu. Był ostatnim królem Polski.

Portret podarowany został Radzie Miejskiej Torunia w 1783 r. dla uzupełnienia pocztu. Wizerunek toruński jest podobny do portretu króla z ok. 1779 r. z Zamku Królewskiego w Warszawie, na którym ukazano monarchę w mundurze kadeckim, z błękitną wstęgą przez pierś, na tle pejzażu i kotary. Jak wykazały zdjęcia rentgenowskie Stanisław August na toruńskim portrecie był pierwotnie odziany w mundur kadecki ze złotymi naramiennikami i Gwiazdą Orderu Orła Białego na piersi. Przemalowanie obrazu nastąpiło jeszcze w warsztacie Bacciarellego, przed przywiezieniem do Torunia.
1 1 1